NAJBLIŻSZY TEMAT:

Architektura w kolorze
data: 07 03 2018  g.18:00
miejsce: Tribeca,
Pl Szczepański, KRK

potrzebne materiały:
>”Odczuwanie architektury” Steen Eiler Rasmussen,
rozdział 9 „Kolor w architekturze”
>„Bałagan estetyczny w mieście przekłada się na bałagan w głowie” Jacek Wielebski
<dla bidoków bez prenumeraty>

+każdy uczestnik przynosi ze sobą min. 1 dobry i 1 zły przykład zastosowania koloru w architekturze

.

czytamy:
„Nowy York. Od Mannahatty do Ground Zero” M Rittenhouse
„Architektura cienia” Aleksandra Wasilkowska

słuchamy:
Slowdown Slow Jams